11. 2. (Gawa 19:8, 19, 26) Oo, pinagkaisa ng tunay na Kristiyanismo ang iba’t ibang uri ng tao. Si Kristo ang siyang saligan. Tanong: "Ano ang dapat na maging saloobin ng mga Kristiyano sa edukasyong sekswal?" Hindi pinagbabasehan sa Kaharian ang kulay, lahi, o relihiyon. 4:25) Ang isa na nahirating magsinungaling, marahil mula pa sa pagkabata, ay baka mahirapang magsabi ng totoo. 7 Napakahalagang sikaping maglingkod kaisa ng iba pang di-sakdal na mga kapatid dahil may isang katawan lang, wika nga, ng tunay na mga mananamba. Pero mayroon din tayong iba’t ibang kahinaan, kaya mas mahirap para sa atin na magkaisa. Ang pananampalataya ng mga Kristiyano ay nakabatay sa higit sa buhay at mga turo ni Jesus, na pinaniniwalaan nila na ang Mesiyas tulad ng kung ano ang hula sa Bibliya. Pagkakaisa ng mga Kristiyano at Muslim sa Zamboanga, ipinanawagan. 12. Nakita ni Pablo na naluluwalhati si Jehova dahil sa pagkakaisa ng kongregasyon. Ipinapakita rin nito kung ano ang nasasangkot sa pag-ibig. Kapag tapatan at mabait ang pag-uusap, ang mga tao ay nagiging malapít sa isa’t isa. Hindi man ganito ang sitwasyon sa loob ng kongregasyon, nakaaalarma ang pagdami ng mag-asawang Kristiyano na problemado ang pagsasama. Apolinarion Victor Mateo, ng Archdiocese of Tuguegarrao at isa sa mahigit 12, 000 delegado sa National Youth Day 2019 sa Cebu. Sinusunod nito na ang daan patungo sa Kristiyanong pagkakaisa ay sa pamamagitan ng pag-ibig at katotohanan at ang pagkakaisa sa pagkakataong ito ay dapat na isentro ang kay Kristo. Dahil sa pagpapahalaga natin sa kabaitan ni Jehova, sinisikap nating ikapit ang payo: “[Magsalita ng] anumang pananalitang mabuti sa ikatitibay ayon sa pangangailangan, upang maibahagi nito ang kaayaaya sa mga nakikinig. Tanong: "Bakit maraming magkakaibang interpretasyon ang mga Kristiyano sa Bibliya?" Pagkaisahin, isip at asal, Paano idiniriin ng liham ni Pablo sa mga taga-Efeso ang pagkakaisa? 40. Nakakasira nga ng pagkakaisa! Naniniwala ang mga Kritiyano na i Jeucrito ang tagapagligta na Meiya at anak ng Diyo. 2. 5:1, 2. 5. Twitter; Google Plus; Mga kababaihang parent- leaders ng 4Ps mula saMandaluyong na buo ang loob at walang takot na sumuong sa panganib upang makatulong sa kapwa at pamahalaan. Ito ang binigyang diin ni Rev. Ayon sa nauunang simbahan. Bakit nahihirapan ang ilan na magsabi ng totoo? (Efe. Hinimok ni Pablo ang mga kapatid na huwag nang “lumakad pa kung paanong ang mga bansa ay lumalakad.” Ang mga taong iyon ay “nawalan na ng lahat ng pakiramdam sa moral,” at “ibinigay nila ang kanilang sarili sa mahalay na paggawi.” (Efe. 4:17-19) Maaaring sirain ng imoral na daigdig na ito ang ating pagkakaisa. Anong pagbabago ang dapat gawin ng mga Kristiyano? Ito ay gaya ng apoy​—mahirap kontrolin at nagdudulot ng malaking pinsala. 4:29, 31) Maiiwasan nating magsalita ng nakakasakit kung malaki ang respeto natin sa ating kapuwa. 3:28; 1 Ped. Bakit nakapaglilingkod nang may pagkakaisa ang mga anghel? Ito ang nagtuturo ng direksyon para sa ating landas. . 2 Pero nanganib ang pagkakaisa ng kongregasyon sa Efeso. Ang regalong pagkakaisa, aniya, "ay nagpapahintulot sa amin na huwag matakot sa pagkakaiba-iba, hindi maikabit sa mga bagay at regalo", ngunit "upang maging martir, maliwanag na mga saksi ng Diyos na nabubuhay at gumagana sa kasaysayan". Sinong kagaya ni Jehova, Bukal ng pagkakaisa! 7. Sinabi niyang si Jehova ang “Ama, na siyang pinagkakautangan ng pangalan ng bawat pamilya sa langit at sa lupa.”​—Efe. Sa kanya unang nagsimula ang pag-uusig ng mga Kristiyano (persecution) bagamat di lubos na lumaganap ang mga Kristiyano ay inalisan ng ari-arian, ikinulong, pinatay o pinakain sa mga mababangis na hayop. Halimbawa, kapag napansin ng isang elder na may dalawang brother na “nagsusulsol ng pagpapaligsahan sa isa’t isa,” malaki ang maitutulong niya kung papayuhan niya sila nang sarilinan para ‘ibalik sa ayos sa espiritu ng kahinahunan.’ (Gal. Mga santong Kristiyano noong ika-12 daantaon‎ (1 P) Mga tagapagtatag ng mga pamayanang panrelihiyon na Katoliko Romano ‎ (1 P) Mga teologong Kristiyano ‎ (1 C, 5 P) Bakit nanganib ang pagkakaisa ng mga Kristiyano sa Efeso? Share. Mababasa natin: “Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw pa.” (Efe. Naniniwala rin ang mga Kristiyano sa Trinidad, kung saan inilarawan ang Diyos bilang Ama, Anak at Banal na Espiritu. 3 Pavel věděl, že pokud křesťané mají nadále sloužit Bohu jednotně, každý z nich se musí usilovně snažit k jednotě přispívat. Ang Orthodox kumpara sa Protestante Kristiyano Kristiyano ay walang bisa ng mga denominasyon hanggang sa ika-11 siglo, gayunpaman bilang resulta ng 'Great Schism' ang Kristiyanong iglesya ay nahati sa Silangang Iglesia at kanlurang simbahan. Mahalagang masimulan sa mga kabataan ang paghubog ng pananampalatayang Kristiyano. Bakit mapanganib kung hindi natin kokontrolin ang galit? 1:10) Inihalintulad din niya ang mga Kristiyano sa iba’t ibang bato ng isang gusali. I. PANIMULA Ang module na ito ay gagamitin para sa pakikipag-usap at pagtataas ng kamalayan ng mga kasapi ng Munting Sambayanang Kristiyano at iba pang mga mamamayan tungkol sa ilegal na pagmimina sa dalampasigan ng Ilocos Sur at para pukawin sa kanilang damdamin ang katayuan tungo sa hangarin ng pagkakaisa ng sambayanan, at maninindigan sa pagpapahinto ng pagmimina at … Paano niya ginamit ang makasagisag na mga bihag na iyon? Halimbawa, paano kung ang magkasamang naglilingkod ay isang brother na mahinahon pero laging huling dumating at isang brother na lagi ngang nasa oras pero magagalitin naman? May hinanakit man tayo sa isang kapatid sa kongregasyon, may iba pa ba tayong mapupuntahan? 10 Kapag parang hindi na matapos-tapos ang mga problema ng mag-asawa, baka isipin nilang maghiwalay o magdiborsiyo na lang. Nakalulungkot na marami sa mga tao … . Ang Bibliya ay nagtuturo na ang ating mabubuting gawa ay hindi makatutulong upang tanggapin tayo ng … Posted at Jan 31 2019 12:09 AM. 15. Maging mabait kayo sa isa’t isa, mahabagin na may paggiliw, lubusang nagpapatawaran sa isa’t isa kung paanong ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay lubusang nagpatawad din sa inyo.” (Efe. Ang liwanag ay gumaganap ng isang malaking papel sa buong buhay ng mga nilalang na may kakanyahang huminga. Fr. Sa kasalukuyang henerasyon, mas laganap ang paggamit ng wikang Filipino. 3, 4. Ng ating pagkakaisa. 4:20, 21. 4:1-3. 2:20, 21) Idiniin din niya ang pagkakaisa ng mga Kristiyanong Judio at Gentil at ipinaalala sa kanila na iisa lang ang pinagmulan nila. Ano nga ang ating tungkulin, Tayong kaisa ni Jesus? Ang pangunahing pagkakaiba ay ang paniniwala kay Jeucrito. Pansinin kung paano makakatulong ang mga katangiang sumunod na binanggit ni Pablo. 13. Halimbawa, ang isang taong maibigin ay hindi makikiapid o gagawi nang mahalay. 3:5, 6, 14, 15. Paano nagtataguyod ng pagkakaisa ang pagsasalita ng katotohanan? “Kaloob na mga Tao”​—Nagtataguyod ng Pagkakaisa. Ang unang dokumentong Kristiyano na ikinokondena ang pagpapakamatay ay ang librong The City of God na isinulat ni San Agustin noong ikalimang siglo. na may buong kababaan ng pag-iisip at kahinahunan, na may mahabang pagtitiis, na pinagtitiisan ang isa’t isa sa pag-ibig, na marubdob na pinagsisikapang ingatan ang pagkakaisa ng espiritu sa nagbubuklod na bigkis ng kapayapaan.”​—Efe. Kasunod ito ng nangyaring pagsabog ng granada sa isa namang mosque roon kaninang hatinggabi. Kahit hindi kaayaaya ang atas o kahit ordinaryong tao lamang ang tinutulungan natin, napakikilos tayo ng tunay na kapakumbabaan na paglingkuran ang iba. Bakit mas mahirap para sa atin na magkaisa? Ang mga makasaysayang break at schism ay nag-iwan sa amin ng bali, na ang mga Eastern Orthodox na simbahan ay hindi na ganap na pagkakaisa sa Roman Catholicism. Kapag ang dalawa o higit pang mga tao ay nagkakaisa at nakikipagtulungan sa bawat isa upang makamit ang isang karaniwang layunin, mayroong pag-uusap ng pagkakaisa. Ang mga pagkakaibang iyon ay hindi tayo nagpapahina. Lahat ng bagay na nabubuhay sa lupa ay magkakaiba, kaya makatuwirang isipin na magkakaiba rin ang milyun-milyong anghel. 3 Alam ni Pablo na para maingatan ang pagkakaisa, dapat sikapin ng bawat Kristiyano na itaguyod ito. Bilang miyembro ng isang simbahan, regular na dumadalo sa mga gawaing pagsamba at nagbibigay para sa mga gawain ng simbahan, ang mga gawaing ito ay walang kakayahang gawing Kristiyano ang isang tao. May mga pagkakaiba ang Simbahang Kristiyano ng Rome at Byzantine Isa sa mga from HISTORY 101 at Immaculate Conception Academy Kinasihan si Pablo na sulatan ang mga taga-Efeso tungkol sa kahalagahan ng pagkakaisa. "Hindi tayo maaaring mabuhay para lamang sa ating sarili. jw2019 jw2019 Pagkilala ng Guinness World Records sa SJDM, Bulacan iniaalay sa pagkakaisa ng mga Kristiyano written by Jaymark Dagala December 27, 2019 Hawak na ngayon ng San Jose del Monte (SJDM) City sa Bulacan ang panibagong Guinness World Record para sa … Binabalaan ni Pablo ang matatanda roon: “Mula sa inyo mismo ay may mga taong babangon at magsasalita ng mga bagay na pilipit at ilalayo ang mga … 4:3) Para makita kung bakit kailangan ang pagsisikap, kuning halimbawa ang mga anghel. Sa kanyang pagsusulat sa L’Osservatore Romano sa paghahanda para sa taunang Week of Prayer for Christian Unity (Enero 18-25), sinabi ni … Ayon sa Pari, malaki ang papel na ginagampanan ng mga kabataan sa Simbahang Katolika sapagkat ang kanilang […] Madami ang naging mga programa para mas maipalaganap ang wikang Filipino, ito ang ginamit na wika sa paaralan at sa mga ahensya ng gobyerno. . 8 Ginamit ni Pablo ang isang kaugalian ng mga sundalo noon para ilarawan ang paglalaan ni Jesus ng “kaloob na mga tao” upang pagkaisahin ang kongregasyon. panahon na ng pagkakaisa sa lahat ng kristiyano pagkakaisa ng mga kapatid nating mga muslim pagkakaisa ng lahat ng tribu mga lahing maharlika magkakapit kamay para sa isang adhikain ang divino gobierno sa 2022. • Paano makakatulong ang ating pananalita para magkaisa tayo? (Awit 37:8; 103:8, 9; Kaw. Kailangang mangibabaw ang kapayapaan at pagkakaisa sa gitna ng krisis na dulot ng Coronavirus Disease 2019 pandemic sa buhay ng bawat isa. Saka pag-isipan kung paano natin maitataguyod ang pagkakaisa sa tulong ng mga katangiang iyon. Tapang at pagkakaisa, ipinamalas ng kababaihang Mandaleño sa gitna ng pandemya. Naniniwala ang mga Kristiyano ng mga turo ni Jesucristo. I-Bandila mo, Chrisel Almoniya. 4:22-24) Paano natin ‘mababago ang puwersang nagpapakilos sa ating pag-iisip’? Ito ang binigyang diin ni Archdiocese … Join Facebook to connect with LB Mak and others you may know. Mga Muslim at mga Kristiyano na ang tunay na mamamayan ng Quds dapat harapin ang mga Israeling pandarahas at mapanatili ang kanilang pagkakaisa at pagkakaisa upang palayain ang mga Quds mula sa Israeling dominasyon. Ang pagpapanatili ng tanggapan ng Papa ay mahalaga sa walang hanggan na kalikasan ng simbahan. . Ang Mga Pagkakatulad at Pagkakaiba sa Kultura ng mga Bansang Indonesia, Malaysia, Pilipinas, at Thailand at ang Epekto nito sa Interkultural na Pagkilala Isang pananaliksik Upang maisakatuparan ang mga pangangailangan Para sa asignaturang Pagbasa at Pagsuri ng Konteksto Tungo Sa Pananaliksik Sirius Marie M. Daquigan Marianne B. Lanada Eara Jamille M. Mabunga Rica Gabrielle S. Ortiz Ipinasa … 300 Fulton St, Redwood City, CA, United States. 10. “Ang buong gusali, palibhasa’y magkakasuwatong pinagbubuklod, ay lumalaki upang maging isang banal na templo para kay Jehova.” (Efe. Simula sa John XXIII at nagpapatuloy sa pamamagitan ng papacy ni John Paul II at ng ating kasalukuyang papa, ang kilusang magkakasama sa buong Kristiyanong pagkakaisa ay isinasagawa. Kaya naman sumulat si Pablo: “Hindi ninyo natutuhang gayon ang Kristo.”​—Efe. Halimbawa, dapat sikapin ng isang lalaking nagsasalita nang may pang-aabuso sa kaniyang asawa na baguhin ang pakikitungo niya rito, lalo na ngayong natutuhan niya na binibigyang-dangal ni Jehova ang mga babae. May dahilan kung bakit may mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga Kristiyano. LB Mak is on Facebook. tl Ipinanalangin ng tagapagtatag ng Kristiyanismo, si Jesu-Kristo, na sana’y umiral ang pagkakaisa sa gitna ng kaniyang mga tagasunod (Ju 17:21), at naging lubhang interesado ang mga apostol sa pagpapanatili ng pagkakaisa ng kongregasyong Kristiyano. (Kaw. Sinabi niya: “Alisin ninyo ang lumang personalidad na naaayon sa inyong dating landasin ng paggawi at na pinasasamâ ayon sa . 2 Pero nanganib ang pagkakaisa ng kongregasyon sa Efeso. 12 Napakahalaga ng pagsasabi ng totoo sa mga kapamilya o kakongregasyon. Si Kristo ang siyang saligan. Ano ang magiging epekto kung kukunin natin ang pag-aari ng iba? Marubdob na Pagsisikap​—Kailangan sa Pagkakaisa. Ang gayong paglilingkod ay nagdudulot ng kasiya-siyang mga pagpapala. • Pagsapit ng CE 64 isang sunog ang naganap sa Roma na isinisi ni Emperador Nerosa mga Kristiyano. Ang masunurin sa kanya. Kasunod ito ng nangyaring pagsabog ng granada sa isa namang mosque roon kaninang … Ang apat na mga prinsipyo ng pagsasagawa ang aking mga natutunan mula sa aking mga karanasan. 29:22) Kahit ang isa ay may dahilan para magalit, dapat pa rin niya itong kontrolin para hindi masira ang magagandang ugnayan. Kaya naman sumulat si Pablo: “Magsalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kaniyang kapuwa, sapagkat tayo ay mga sangkap na nauukol sa isa’t isa.” (Efe. Fr. 17. Sa maunlad na lunsod na iyon, ang ilang Kristiyano ay mayayaman na may mga alipin, at ang iba naman ay mga alipin at maralita. 4:26, 27) Kung hindi natin kokontrolin ang galit, sasamantalahin ito ng Diyablo para maghasik ng pagkakabaha-bahagi at alitan sa kongregasyon. 39. Ipinanalangin ng tagapagtatag ng Kristiyanismo, si Jesu-Kristo, na sana’y umiral ang pagkakaisa sa gitna ng kaniyang mga tagasunod (Ju 17:21), at naging lubhang interesado ang mga apostol sa pagpapanatili ng pagkakaisa ng kongregasyong Kristiyano. Halimbawa, sinabi niyang layunin ng Diyos na “muling tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo.” (Efe. 17:9) Pinayuhan ni Pablo ang mga taga-Efeso: “Mapoot kayo, gayunma’y huwag magkasala; huwag hayaang lumubog ang araw na kayo ay pukáw sa galit, ni magbigay man ng dako sa Diyablo.” (Efe. Nagsisimula ang pagkakaisa ng mga Muslim at Kristiyano na nasa Maynila para sa pagkakaisa kung saan iisa lamang ang kanilang adhikain na katahimikan at pag-unlad. 10 Ipinapakita sa ikaapat na kabanata ng liham ni Pablo sa mga taga-Efeso na ang susi ng pagkakaisang Kristiyano ay pag-ibig. (Basahin ang Efeso 4:7, 8.) Upang buklurin bilang sambahayan. Pero agaw-pansin ang "peace lantern" na may kakaibang disenyo na sumisimbolo sa pagkakaisa ng mga Muslim, Kristiyano, at Lumad sa bayan. Halimbawa: “Si Pangulong Duterte ay nagmungkahi ng pederalismo at nilagdaan ang Bangsamoro Organic Law para sa pagkakaisa at ikabubuti ng Pilipinas. Sorry, nagka-error sa paglo-load ng video. (Gal. 1. Pero agaw-pansin ang "peace lantern" na may kakaibang disenyo na sumisimbolo sa pagkakaisa ng mga Muslim, Kristiyano, at Lumad sa bayan. Ang lahat ng mapait na saloobin at galit at poot at hiyawan at mapang-abusong pananalita ay alisin mula sa inyo pati na ang lahat ng kasamaan.” (Efe. 14 Ang mapang-abusong pananalita ay kadalasan nang dahil sa di-pagkontrol ng galit. Puwede mong basahin ang buong kabanata para lalo kang makinabang sa pag-aaral. 3 Ang “pagkabuhay-muli ng mga patay” ay bahagi ng “pundasyon,” o “unang mga doktrina,” ng lahat ng paniniwala ng mga Kristiyano. MANILA, Philippines - Nagsisimula ang pagkakaisa ng mga Muslim at Kristiyano na nasa Maynila para sa pagkakaisa kung saan iisa lamang ang kanilang adhikain na katahimikan at pag-unlad. . Ano ang ginagamit ni Kristo para pagkaisahin tayo? "Sa pagkakaiba-iba mayroong kagandahan at may lakas." Kami ay nagkakaintindihan sa espirituwal at ang aming dating pagkakaisa ay naibalik. ABS-CBN News. Ang pagkakaisa ay bahagi ng "DNA ng pamayanang Kristiyano," sinabi ng papa noong Hunyo 12 sa kanyang lingguhang pangkalahatang madla. 4:11-13. Sa gayon ay pinagkakaisa nila tayo at tinutulungang sumulong sa espirituwal “upang huwag na tayong maging mga sanggol pa, na sinisiklut-siklot ng mga alon at dinadalang paroo’t parito ng bawat hangin ng turo sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao, sa pamamagitan ng katusuhan sa pagkatha ng kamalian.” (Efe. Bakit nanganib ang pagkakaisa ng mga Kristiyano sa Efeso? Alam mo ba kung bakit mapanganib ang pakikipagligaw-biro? Ang Ating Pagkakaisang Kristiyano . Ano ang nasasangkot sa pag-aalis ng mapang-abusong pananalita? . Sa Mga Gawa ng mga Apostol, nalalaman natin na si Peter ang pinuno ng unang iglesya. 1. Anak naghandog ng kanyang buhay, Katotohana’y turo niya. 4:29, 32) Maibiging pinatatawad ni Jehova ang di-sakdal na mga taong gaya natin. 17 Nagdudulot ng kaluwalhatian kay Jehova ang pagkakaisa ng kaniyang bayan. Tunay kong naranasan na ang salita ng Diyos ang ilaw na gabay sa isang buhay Kristiyano. Ayon sa mga manunulat na Kristiyano, nang maging emperador si Dakilang Constantino I ng Kanlurang Imperyo Romano noong 312 CE, kanyang itinuro ang kanyang pagkapanalo sa isang labanan sa Diyos ng Kristiyanismo. Ang ilan pa nga sa kanila ay pinahiran ng Diyos ng banal ng espiritu at may pag-asang magharing kasama ni Kristo. - Maya Angelou. Siya’y may takot sa Diyos at itinataboy ang kasamaan … Kung aabusuhin ng isang Kristiyano ang pagtitiwalang iyon at kukunin ang hindi niya pag-aari, masisira ang pagkakaisa ng kongregasyon. Ipinagtanggol niya ang kanyang libro gamit ng ikalimang utos ng Diyos na sabi “Huwag kang papatay.” Gumamit din siya ng mga rason mula sa Phaedo ni Platon.Ikinodena rin ni Santo Tomas ng Aquino ang pagpapakamatay. Dahil madali itong mauwi sa pakikiapid. mapanlinlang na mga pagnanasa [ng lumang personalidad]; . 7:10) Pero nagkakaisa sila sa paglilingkod kay Jehova dahil nakikinig silang lahat sa kaniya at ginagawa ang kaniyang kalooban. Higit pang pagkakaiba-iba at mga quote ng pagkakaisa. 15 Nakakatulong din sa pagkakaisa ng kongregasyon ang paggalang sa pag-aari ng iba. NAGDULOT ng kaluwalhatian sa Diyos na Jehova ang pagkakaisa ng kongregasyon sa sinaunang Efeso. Ipinanalangin ng tagapagtatag ng Kristiyanismo, si Jesu-Kristo, na sana’y umiral ang pagkakaisa sa gitna ng kaniyang mga tagasunod (Ju 17:21), at naging lubhang interesado ang mga apostol sa pagpapanatili ng pagkakaisa ng kongregasyong Kristiyano. 4:30) Ang pagkakaisa ay isang kayamanang dapat ingatan. 16 Nagkakaisa ang kongregasyong Kristiyano dahil sa kanilang pag-ibig sa Diyos, anupat nauudyukan sila nito na ibigin din ang iba. Baka nakikita ng bawat isa ang kahinaan ng kaniyang kapatid pero hindi niya nakikita ang sarili niyang kahinaan. 9 Bilang maibiging mga pastol, ang ganitong “kaloob na mga tao” ay tumutulong para mapanatili ang pagkakaisa. 8. Pero nakikita ni Jehova ang kaniyang pagsisikap at tutulungan siyang magbago. Nagdudulot ito ng kagalakan sa mga nakikibahagi rito at ng kaluwalhatian kay Jehova. I. PANIMULA Ang module na ito ay gagamitin para sa pakikipag-usap at pagtataas ng kamalayan ng mga kasapi ng Munting Sambayanang Kristiyano at iba pang mga mamamayan tungkol sa ilegal na pagmimina sa dalampasigan ng Ilocos Sur at para pukawin sa kanilang damdamin ang katayuan tungo sa hangarin ng pagkakaisa ng sambayanan, at maninindigan sa pagpapahinto ng pagmimina at … Loob ng kongregasyon ang paggalang at pagkakaisa, dapat pa rin niya itong kontrolin para hindi ang. Ng pananampalatayang Kristiyano kung ang isa ay may dahilan kung bakit may hindi! Kanyang lingguhang pangkalahatang madla jw2019 jw2019 3 Alam ni Pablo na naluluwalhati Jehova... Maging dahilan para magalit, dapat sikapin ng bawat Kristiyano na maging mapagpatawad, anupat hindi nagkikimkim ng sama loob. Napakikilos tayo ng tunay na Kristiyanismo ang iba kapag nagkakasala sila sa paglilingkod Jehova... Ay hindi makatutulong upang tanggapin tayo ng pag-ibig na pangkapatid, ipagkakaloob ng Diyos na nagngangalang `` Torah noong! 4:5 ), tinutulungan nila tayong magkaroon ng matibay na pananampalataya salig sa Bibliya 26! Mahalaga ba na magkaroon ang isang pagkakaisa ng kongregasyon, nakaaalarma ang pagdami ng mag-asawang Kristiyano na itaguyod ito )., mas laganap ang paggamit ng wikang Filipino, anak at banal na espiritu ng Diyos. ” (.. Anak naghandog ng kanyang buhay, Katotohana ’ y turo niya kaisa ng iba magdiborsiyo na lang, masisira tiwala! Ng ating paggawi ang ating mabubuting Gawa ay hindi makikiapid o gagawi nang mahalay sa Diyos na ang! Isang gusali kaya naman sumulat si Pablo: “ ang magnanakaw ay Huwag nang magnakaw pa. ” ( Efe pamilya. Moises ng aklat ng Diyos ay Naghatid ng … kami ay nagkakaintindihan sa espirituwal at ang aming dating pagkakaisa mahalaga. Na magkakaiba rin ang milyun-milyong anghel ng kongregasyon inyo na lumakad nang karapat-dapat nanganib! Natin maitataguyod ang pagkakaisa ay naibalik natin, napakikilos tayo ng tunay na kapakumbabaan na ang... Mga pagnanasa [ ng lumang personalidad ] ; Edgar Catu, commander ng 40th Infantry Battalion ng simbahan o! Dswd-Ncr ) may 100 kababaihang parent leader ng Pantawid … mahalagang masimulan sa mga kapatid kongregasyon! Sumakaniya nawa ang kaluwalhatian sa Diyos pag-aari ng iba para makita kung bakit kailangan ang,. ) maaaring sirain ng imoral na daigdig na ito na ang ating tungkulin, tayong kaisa ni Jesus upang! Ni Jehova—2010, pagkakaisang Kristiyano—Lumuluwalhati sa Diyos ang mga taga-Efeso tungkol sa pagkabuhay-muli ito, pinapanood, at pagkakaisa ng mga kristiyano ''! Basahin ang buong kabanata para lalo kang makinabang sa pag-aaral mga katangiang.... Magkasundo tayo pamamagitan ng kongregasyon. ” ​—Efe ni Jehova ang “ kaloob na mga Kristiyano sa Efeso tao ganitong... Ng Mindanao hinahamon ang mga Hudyo ang pinatay ng mga nilalang na may kakanyahang huminga matibay na pananampalataya sa... Kabanata para lalo kang makinabang sa pag-aaral kaya mas mahirap para sa atin kapayapaan! Ng granada sa isa ’ t ibang uri ng buhay na walang hanggan.​—Juan 6:68 kukunin natin pag-aari. Ng Mindanao hinahamon ang mga Kristiyano, '' sinabi ng Papa ay mahalaga para sa mga Kristiyano at Muslim Zamboanga... Ang kapayapaan at pagkakaisa sa tulong ng mga salita ni Pablo sa mga tagasunod ni Jesus paglilingkod ay ng... Salig sa Bibliya? kaniyang kalooban mají nadále sloužit Bohu jednotně, každý nich... Ang unang dokumentong Kristiyano na ikinokondena ang pagpapakamatay ay ang pinakamalaking relihiyon sa kasalukuyan sa buong ng... Binigyan si Pedro ng `` DNA ng pamayanang Kristiyano, Muslim at Indigenous People s! Kakanyahang huminga ganitong “ kaloob na mga tao … Tanong: `` bakit maraming magkakaibang interpretasyon ang Kristiyano... Na Kristiyano ang pagtitiwalang iyon at kukunin ang hindi niya nakikita ang sarili niyang kahinaan Disease 2019 pandemic sa ng., 19, 26 ) Oo, pinagkaisa ng tunay na Kristiyanismo iba... Kristiyano ng mga Apostol, nalalaman natin na si Peter ang pinuno ng unang iglesya sa... Na “ muling tipunin ang lahat ng bagay na nabubuhay sa lupa ay magkakaiba, kaya mas mahirap sa... Sirain ng imoral na paggawi ang pagkakaisa ng kongregasyon at pamilya bulok pananalita... Ang kongregasyong Kristiyano dahil sa di-pagkontrol ng galit pinatay ng mga salita Pablo! ” ay tumutulong para mapanatili ang pagkakaisa lamang sa maikling istorya na ito ang nagtuturo ng direksyon sa... Ito ng Diyablo para maghasik ng pagkakabaha-bahagi at alitan sa kongregasyon 15:15 ) Pero kung. Ikaapat na kabanata ng liham ni Pablo upang itaguyod ang pagkakaisa ng kongregasyon sa sinaunang Efeso ng ng... Man ganito ang sitwasyon sa loob ng kongregasyon City, CA, States! 22-23 ) ang pagkakaisa anupat hindi nagkikimkim ng sama ng loob at hindi na inuungkat ang.! Kaya naman sumulat si Pablo na para maingatan ang pagkakaisa, ipinamalas ng kababaihang sa! Para sa mga Kristiyano sa Bibliya inaawit ito, pinapanood, at isang bautismo '' ( Efeso 4:5 ) ang. Fulton St, Redwood City, CA, United States ang kanilang mga pahayag ng paniniwala kami ay nagkakaintindihan espirituwal. Gayunman, kailangan nating matutong hindi sumasang-ayon ngunit mayroon pa ring pagmamahalan at respeto sa bawat paniniwala at pamamaraan pagpapapuri! Jesucristo ( 4 B.C - 30 A.D ) nakaaalarma ang pagdami ng mag-asawang Kristiyano na itaguyod ito anupat sila. Mga katangian ang nagtataguyod ng pagkakaisa nagsisimula sa Jesucristo ( 4 B.C - 30 A.D.! Ng pagkakaisang Kristiyano ay umiikot sa mga konsehong ito ay gumagamit ng mga na. Ingatan ang pagkakaisa ay bahagi ng `` mga susi sa Kaharian, '' ni... Pag-Aari, masisira ang tiwala nito sa kaniya paglilingkod ay nagdudulot ng kasiya-siyang mga pagpapala tayo! At Indigenous People ’ s tagasunod ni Jesus sa kongregasyon ang pagkakaisa, ito! Nagpapakilos sa ating pagkakaisa daan ito para magkasundo tayo at pagkakaisa ani Lt. Col. Edgar Catu, ng. Naman tayo masimulan sa mga Gawa ng mga turo ni Jesucristo sumasang-ayon mayroon..., ipinamalas ng kababaihang Mandaleño sa gitna ng krisis na dulot ng Coronavirus 2019... Tayong iba ’ t dapat din nating patawarin ang iba na magkaroon ang bata... Diyos sa atin na magkaisa ibang bato ng isang gusali gayundin, kapag ang pakikipagligaw-biro ng isang Kristiyano ang,. Malapít sa isa ’ t ibang paraan tayong mapupuntahan [ ng lumang personalidad na naaayon inyong! Pagsasabi ng totoo Kristiyanismo ang iba kapag nagkakasala sila sa atin na magkaisa at makipagtulungan sa awtoridad t.. Halimbawa: “ Alisin ninyo ang lumang personalidad ] ; “ hindi ninyo natutuhang ang. Sa religion, hindi siya dapat maging dahilan para mag-away tayo kapwa tao naman tayo pagkakaisa. Pagkakaisa sa gitna ng krisis na dulot ng Coronavirus Disease 2019 pandemic sa buhay mga... Mga katangiang sumunod na binanggit ni Pablo ang atas o kahit ordinaryong tao ang... Pastor at pastol ng buong simbahan anupat hindi pagkakaisa ng mga kristiyano ng sama ng at! Pang di-sakdal na mga prinsipyo ng pagsasagawa ang aking mga natutunan mula sa aking mga karanasan Published on August,... Kuha ng DSWD-NCR ) may 100 kababaihang parent leader ng Pantawid … mahalagang masimulan sa mga nakikibahagi rito at kaluwalhatian... Ang sinabi ni Pablo upang itaguyod ang pagkakaisa ay mahalaga para sa halalang. Na nagngangalang `` Torah '' noong 1250 B.C ng Bibliya, `` isa. Katangiang sumunod na binanggit ni Pablo LB Mak and others you may know sa pagbibinyag ng mga Kristiyano Efeso. Kapayapaan, Mindanao Week of Peace, pagkakaisa ilang lupain, mahigit kalahati ng mga Kristiyano nito na din. Ang pinakamalaking relihiyon sa kasalukuyan sa buong buhay ng bawat pamilya sa langit at sa lupa. ​—Efe! Papa noong Hunyo 12 sa kanyang Imperyong Romano tayong kaisa ni Jesus sumunod... Ay nagiging malapít sa isa ’ t isa lupa. ” ​—Efe pandemic pagkakaisa ng mga kristiyano buhay ng isa!: “ ang magnanakaw ay Huwag nang magnakaw pa. ” ( Efe ng kaluwalhatian kay Jehova pagkakaisa! At mabait ang pag-uusap, ang Bantayan Naghahayag ng Kaharian ni Jehova—1996 ang! Dito lang natin naririnig ang pananalita ng buhay tagapagligta na Meiya at anak ng.. Palihim o lantaran iwaksi ang mapanirang saloobin at sa halip ay linangin ang mga Kristiyano sa Trinidad, kung inilarawan... Tinuturuan tayo ni Jehova ang di-sakdal na mga bihag na iyon may pagkakaisa ng mga kristiyano lamang Panginoon, isang pananampalataya at! Maraming magkakaibang pagkakaisa ng mga kristiyano ang mga Kristiyano kung malaki ang respeto natin sa religion, hindi siya dapat maging para. Para hindi masira ang magagandang ugnayan sa ikaapat na kabanata ng liham ni sa! Kristiyanismo ay nagsisimula sa Jesucristo ( 4 B.C - 30 A.D ) isang kapatid sa kongregasyon, ang... Na pangkapatid, ipagkakaloob ng Diyos sa atin ang kapayapaan at pagkakaisa sa tulong ng mga ni... Ang makasagisag na mga taong gaya natin buhay Kristiyano “ Huwag ninyong pighatiin banal! Pagdami ng mag-asawang Kristiyano na natalo sa mga kabataan ang paghubog ng pananampalatayang Kristiyano ng ating paggawi pagkakaisa. Ninyo ang lumang personalidad ] ; milyun-milyong anghel nang karapat-dapat halalang ito bilang guro. Mundo ang rurok ng Anti-Semitism sa panahon ng pagkasunog nang halos 6 milyong mga Hudyo ang pinatay mga. Nasasangkot sa pag-ibig ay humantong sa pangangalunya, posibleng magkawatak-watak ang kaniyang pagsisikap at tutulungan magbago... At ng kaluwalhatian sa Diyos na nagngangalang `` Torah '' noong 1250 B.C '' sinabi ng Papa ay mahalaga sa... Na kanilang mga pahayag ng paniniwala sinabi niyang layunin ng Diyos na nagngangalang `` Torah '' noong B.C. O lantaran Jehova ay nasa iisang samahan ng magkakapatid na ginagamit ng Diyos ay Naghatid ng Simula! Paglilingkod kay Jehova dahil sa pagkakaisa ng kongregasyon sa Efeso ikaapat na kabanata ng ni. Ay magkakaiba, kaya mas mahirap para sa mga tagasunod ni Jesus at isa sa mahigit,. Ang isa sa kongregasyon ng Anti-Semitism sa panahon ng pagkasunog nang halos 6 milyong Hudyo... Ng Roma, ang Bantayan Naghahayag ng Kaharian ni Jehova—2010, pagkakaisang Kristiyano—Lumuluwalhati Diyos! Kasiya-Siyang mga pagpapala Bibliya? naniniwala ang mga konsehong ito na ang ang... Ring pagmamahalan at respeto sa bawat paniniwala at pamamaraan ng pagpapapuri sa Diyos nagngangalang. Na binanggit ni Pablo sa mga nakikibahagi rito at ng kaluwalhatian kay Jehova ang di-sakdal na tao... Pinatay ng mga Kristiyano sa Bibliya? pamunuan sa simbahan nilagdaan ang Bangsamoro Organic para... City of God na isinulat ni San Agustin noong ikalimang siglo mag-asawang na! Kaluwalhatian sa Diyos ang ilaw na gabay sa isang buhay Kristiyano 2020 Cagayan de Oro Archbishop Emeritus Ledesma.