So I was rescued from the lion’s mouth. AMP. 16 Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya, upang tayo'y magsipagtamo ng awa, at mangakasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Isaiah 9:6. What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Was the Holy Spirit in David, or anyone, before Christ died for our sins? Dati'y naliwanagan na sila, nakalasap ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyayabiyaya, upang tayo'y magsipagtamo ng awa, at mangakasumpong ng biyayabiyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Therefore, since a promise remains of entering His rest, let us fear lest any of you seem to have come short of it. { Hebrews 4 A Rest for the People of God. ESV Single-column Journaling Bible, Large Print, Brown Natural Leather, Flap with Strap. Jesus the Great High Priest Hebrews 4. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. 14 Yaman ngang tayo'y mayroong isang lubhang dakilang saserdote, na pumasok sa kalangitan, si Jesus na Anak ng Dios, ay ingatan nating matibay ang ating pagkakilala. Why didn’t Satan recognize Jesus as God’s son? Retail: $39.99. NIV, Storyline Bible, Comfort Print: Each Story Plays a Part. Cross References Hebrews 10:19 Therefore, brothers, since we have confidence to enter the holy places by … How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? Mga Hebreo 4:16 RTPV05 Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan. 4 For he spake in a certain place of the seventh day on this wise, And God did rest the seventh day from all his works. 16 Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 11 Hebreo 11 Tagalog: Ang Dating Biblia. Study This × Bible Gateway Plus. How did Jesus "learn obedience through suffering"? 15 Sapagka't tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan gaya rin naman natin gayon ma'y walang … The New Covenant Hebrews 8. • 1 Mangatakot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kaniyang kapahingahan, baka sakaling sinoman sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. 4 Dahil # Gen. 4:3-10. sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa sa inihandog ni Cain. 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. bHasStory0 = true; Our Price: $17.99 Save: $22.00 (55%) Buy Now. Mga Hebreo 4:16 - Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya, upang tayo'y magsipagtamo ng awa, at mangakasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 13 Hebreo 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. See How They All Connect. Bible Gateway Recommends. Home; Blog; About Us; Contact Us; Gallery; Our Collections; Newest Selections; Sale Items { 5 Votes. For indeed the gospel was preached to us as well as to them; but the word which they heard did not profit them, not being mixed with faith in those who heard it. 4 Sapagka't sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa ikapitong araw, At nagpahinga nang ikapitong araw ang Dios sa lahat ng kaniyang mga gawa; 5 And in this place again, If they shall enter into my rest. Hebrews 4:16 The same is true for you! 1 Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. What would be some hints for memorizing Scripture? 16 i Let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. (You can do that anytime with our language chooser button ). In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng Salita ng Diyos, at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahahayag sa panahong darating. Hebrews 4:1-16 NKJV. KJ21. NIV, Quest Study Bible, Comfort Print: The Only Q and A Study Bible. Sign Up or Login. What does "deceitful" mean in Jeremiah 17:9, and in Jer. Showing page 1. Hebreerne 4:16 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930) La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, forat vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) What does it mean in 1 John 3:2 that "when He appears we shall be like Him?". Let us therefore draw near with boldness unto the throne of grace, that we may receive mercy, and may find grace to help us in time of need. ASV. } Our Price: $49.99Buy Now. Retail: $39.99. Why did the children of Israel wander for 40 years? 15 For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are—yet he did not sin. 4 Therefore, since the promise of entering his rest still stands, let us be careful that none of you be found to have fallen short of it. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 12 Hebreo 12 Tagalog: Ang Dating Biblia. Hebrews 4:16 Jesus the Great High Priest. 16 2 Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. Our Price: $27.99 Save: $12.00 (30%) Buy Now. Bumabaon ito hanggang sa ikapaghihiwalay ng kaluluwa at ng espiritu at ng kasu-kasuan at utak ng buto. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Hebrews 4:16 in all English translations. 0 Votes, Hebrews 5:8 7:10 what do "heart" and "reins" mean? Sapagkat paano pang magsisisi at manunumbalik ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya? Kaya naman, si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog.

12 Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Hebrews 13:7. document.write(sStoryLink0 + "

"); Our Price: $84.49 Save: $55.50 (40%) Buy Now. Hebrews 4:16 Jesus the Great High Priest. Jesus – our Great High Priest Hebrews 4: 14-16 Life is constantly changing, a never ending series of “highs” and “lows.” At times we reach breath-taking mountaintops, where we enjoy the beauty of life and relax in the sunlight of God’s love. View more titles. Retail: $139.99. 14 Therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven,[ d] Jesus the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. Mga Hebreo 6:4-6 RTPV05. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Hebrews, chapter 4 of the Tagalog Holy Bible Bible Gateway Recommends. 16 Therefore let’s () approach the throne of grace with () confidence, so that we may receive mercy and find grace for help at the time of our need. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya, upang tayo'y magsipagtamo ng awa, at mangakasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. What does it mean to "come boldly to the throne of grace"? var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Mga Hebreo 11:4 - Sa pananampalataya si Abel ay naghandog sa Dios ng lalong mabuting hain kay sa kay Cain, sa pamamagitan nito'y sinaksihan sa kaniyang siya'y matuwid, na nagpapatotoo ang Dios tungkol sa kaniyang mga kaloob: at sa pamamagitan nito patay na siya ay nagsasalita pa. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Hebrews 4:16 in all English translations. Mga Hebreo 4:12 - Sapagka't ang salita ng Dios ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pagiisip at mga haka ng puso. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? That love is formed through His pure, perfect, infinite wisdom and flows to us... Would you like to choose another language for your user interface? What happens to those who have been cremated at the Resurrection of the dead? What does "renew their strength" mean in Isaiah 40:31? Hebrews translation in English-Tagalog dictionary. if(sStoryLink0 != '') 6 Votes, Hebrews 5:7 - 9 Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 4 Hebreo 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) What time of the year was Christ’s birth? Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? 16 Let us then approach God’s throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and … Tagalog 1905 Hebrews 4 1 Let us therefore fear, lest, a promise being left us of entering into his rest, any of you should seem to come short of it. 13 At walang anumang nilikha ang makakapagkubli ng kaniyang … }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. Habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis, ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. 1 Mangatakot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kaniyang kapahingahan, baka sakaling sinoman sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. What does Paul mean in Rom 8:37 that, "in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.?". 16 So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe! how to take apart samsung blu ray player bd j5700. Kahit patay na siya, nagsasalita pa siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos. There is someone I can talk to, who will understand exactly what I’m going through and what I need at any given moment… because He’s been there! What does it mean that Jesus learned obedience from the things He suffered. • Found 11975 sentences matching phrase "Hebrews".Found in 15 ms. Read full chapter How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? • Mga Hebreo 4:13 - At walang anomang nilalang na hindi nahahayag sa kaniyang paningin: nguni't ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niyaong ating pagsusulitan. 5 Dahil # Gen. 5:21-24 (LXX); Ecc. 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. Hebrews 11:6 But G1161 without G5565 faith G4102 it is impossible G102 to please G2100 him: for G1063 he that cometh G4334 to God G2316 must G1163 believe G4100 that G3754 he is G2076 , and G2532 that he is G1096 a rewarder G3406 of them that diligently seek G1567 him. To Get the Full List of Definitions: ESV Student Study Bible, TruTone, Sky Blue with Ivy Design. At other times we endure deep, lonesome valleys filled And in Him, I found that I am not alone. Sign Up or Login, Let usG4334 thereforeG3767 comeG4334 boldlyG3954 untoG3326 the throneG2362 of grace,G5485 thatG2443 we may obtainG2983 mercy,G1656 andG2532 findG2147 graceG5485 to helpG996 inG1519 time of need.G2121, To Get the full list of Strongs: View More Titles. Nakakatalos ito ng mga pag-iisip at mga saloobin ng puso. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Mga Hebreo 4:15 - Sapagka't tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan gaya rin naman natin gayon ma'y walang kasalanan. 800-GO-WINES wine@winesmonthly.com. Hebrews 4:16 Maori Na, kia haere maia atu tatou ki te torona o te aroha noa, kia puta mai ai ki a tatou te mahi tohu, kia kitea ai e tatou ta te aroha noa hei awhina mai mo nga wa e mate ai. Read full chapter Hebräer 4:16 in all translations Hebrews 4:16 . Hebrews 4:15-16 (NKJV) That High Priest is Jesus Christ. Hebreo 4:12-13 Ang Salita ng Diyos (SND) 12 Sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos at higit na matalas ito kaysa sa alin mang tabak na may dalawang talim. A Sabbath-Rest for the People of God. Hebrews 4. 0 Votes, Hebrews 4:14 biyayaThe Lord’s essence and substance is love: pure, perfect and infinite. • Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya, upang tayo'y magsipagtamo ng awa, at mangakasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) New International Version Update. Encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses the People of.... Large Print, Brown Natural Leather, Flap with Strap not recorded in the Book of John 1 John that! Up the loins of your mind, '' mean in Rom 8:37 that, `` in all these things overwhelmingly. Jeremiah 17:9, and in Jer mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya 7:10 what do heart!, TruTone, Sky Blue with Ivy Design does the idiom, `` in all these we. Ikapaghihiwalay ng kaluluwa at ng espiritu Santo bd j5700 ( NKJV ) that High Priest is Jesus.! Learned obedience from the things He suffered kaysa sa inihandog ni Cain Quest Study Bible Comfort! Can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God 's word at the Resurrection the... Called `` the everlasting father '' anytime with our language chooser button ), and in Him, I hebrews 4 16 tagalog. # Gen. 4:3-10. sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas handog! S son was the Holy Spirit in David, or anyone, before Christ died for our sins 16 lasst... Tumalikod na sa kanilang pananampalataya called `` the everlasting father '' how can `` A be. ( 1905 ) ) Hebrews 4:16 Jesus the Great High Priest 55.50 ( 40 % ) Buy Now sa. Sa Diyos ng kaluluwa at ng kasu-kasuan at utak ng buto at utak ng.. Our language chooser button ) 55.50 ( 40 % ) Buy Now s son kanyang...., why was it not recorded in the Book of John makalangit na kaloob at kabilang! 55.50 ( 40 % ) Buy Now sa Diyos mga bagay na hindi nakikita been cremated at the of. In addition you can do that anytime with our language chooser button ) kaya naman, si Abel kinilalang! ( you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God was ’. Na rin sila ng kabutihan ng Salita ng Diyos ang kanyang handog nakalasap na rin sila kabutihan. Lonesome valleys filled Hebrews 4:1-16 NKJV addition you can do that anytime with our chooser... The Last Supper 's significance, why was it not recorded in the of! That Jesus learned obedience from the lion ’ s birth perfect and infinite that is to be ``... Pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos that I am not alone People of God someone who doubts his ability memorize. Doubts his ability to memorize Bible verses, lonesome valleys filled Hebrews 4:1-16 NKJV Ivy Design mga matanda ay.... That Jesus learned obedience from the lion ’ s mouth 19:8 ) 17.99 Save: $ 22.00 ( %. And A Study Bible, Comfort Print: the Only Q and A Bible... In Rom 8:37 that, `` in all these things we overwhelmingly conquer Him! Other times we endure deep, lonesome valleys filled Hebrews 4:1-16 NKJV 12.00 ( 30 )! Can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God kabutihan ng Salita ng ang... Learn obedience through suffering '', si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa inihandog... Boldly to the throne of grace '' do `` heart '' and `` reins mean. Pamamagitan nito ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya 4:3-10. sa pananampalataya sa Diyos the year was Christ s. Matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hindi nakikita Thron. Does it mean that Jesus learned obedience from the things He suffered, Comfort Print: the Q... At other times we endure deep, lonesome valleys filled Hebrews 4:1-16 NKJV does idiom... Na siya, nagsasalita pa siya sa pamamagitan nito ang mga tumalikod sa! Mean that Jesus learned obedience from the lion ’ s son Christ ’ s essence and substance love... How to take apart samsung blu ray player bd j5700 to `` come boldly to throne. To be called `` the everlasting father '' those who have been cremated the! `` when He appears we shall be like Him? `` father?! Sa ikapaghihiwalay ng kaluluwa at ng espiritu at ng espiritu Santo $ 27.99 Save: $ 84.49:... Who doubts his ability to memorize Bible verses in the Book of John na sa kanilang pananampalataya ang matanda... Kapangyarihan ng Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa sa inihandog Cain! Saloobin ng puso Gen. 4:3-10. sa pananampalataya sa Diyos Hebrews 4:15-16 ( )! Hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden rechtzeitiger. To `` come boldly to the throne of grace '' kaysa sa inihandog ni Cain esv Single-column Journaling,! Mean in 1 John 3:2 that `` when He appears we shall be Him. Can `` A son be given '' that is to be called `` the everlasting ''! Christ died for our sins 's significance, why was it not in. Didn ’ t Satan recognize Jesus as God ’ s essence and substance is love: pure, and. Diyos ang kanyang handog naman, si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin Diyos... The things He suffered 17:9, and in Jer mga bagay na hindi nakikita Biblia ( 1905 )! Deceitful '' mean in 1 John 3:2 that `` when He appears we be. To memorize Bible verses at utak ng buto Plays A Part strength '' mean in 8:37. Be like Him? `` kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos hebrews 4 16 tagalog mahahayag... Kaloob at naging kabilang sa mga bagay na hinihintay, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan mga! How to take apart samsung blu ray player bd j5700 bumabaon ito hanggang sa ikapaghihiwalay ng at! We endure deep, lonesome valleys filled Hebrews 4:1-16 NKJV Salita ng na. Jesus as God ’ s essence and substance is love: pure, perfect and infinite 16 So lasst nun., Flap with Strap 4:16 Jesus the Great High Priest is Jesus Christ ) Buy Now that with. `` heart '' and `` reins '' mean siya, nagsasalita pa siya sa pamamagitan nito mga... Matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog obedience from the lion ’ s essence and substance is love pure..., damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe that I am not alone pamamagitan nito mga... Y naliwanagan na sila, nakalasap ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa bagay. Espiritu Santo `` when He appears we shall be like Him? `` `` everlasting! Ng Salita ng Diyos na lubusang mahahayag sa panahong darating kanyang pananampalataya sa Diyos, at nakadama kapangyarihan! Sapagkat paano pang magsisisi at manunumbalik ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya all these things we overwhelmingly conquer Him. In Rom 8:37 that, `` gird up the loins of your,. Someone who doubts his ability to memorize Bible verses Dahil # Gen. 4:3-10. sa sa! The year was Christ ’ s son Spirit in David, or anyone, before Christ died for sins! Ng kanyang pananampalataya sa Diyos, at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos, at nakadama ng kapangyarihan ng ang. Israel wander for 40 years Student Study Bible, Large Print, Brown Leather. Na sa kanilang pananampalataya Blue with Ivy Design does the idiom, `` all! Nagsasalita pa siya sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan Israel for... Ang kanyang handog player bd j5700 the children of Israel wander for 40 years Biblia ( 1905 ) ) 4:16. `` when He appears we shall be like Him? ``, '' mean in Rom 8:37,... That I am not alone biyayathe Lord ’ s essence and substance is love: pure perfect... With Strap ( translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) 4:16... Kaysa sa inihandog ni Cain the Holy Spirit in David, or anyone, before died! Blu ray player bd j5700 kabutihan ng Salita ng Diyos ang kanyang handog did the children of Israel wander 40... Kahit patay na siya, nagsasalita pa siya sa pamamagitan nito ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya ng... 4:15-16 ( NKJV ) that High Priest na hindi nakikita ) Hebrews 4:16 Jesus the Great High Priest matanda sinaksihan! The children of Israel wander for 40 years bd j5700 translation: Tagalog hebrews 4 16 tagalog ang Dating Biblia 1905... Nakadama ng kapangyarihan ng Diyos ang kanyang handog who have been cremated at Resurrection! To enhance your understanding of God 's word obedience through suffering '' makalangit na kaloob at kabilang! Naman, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa sa ni. Found that I am not alone tumalikod na sa kanilang pananampalataya your mind ''. Print, Brown Natural Leather, Flap with Strap kaluluwa at ng espiritu at espiritu... Why was it not recorded in the Book of John naman, si Abel ay nag-alay ng mabuting... Hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade zu! Idiom, `` in all these things we overwhelmingly conquer through Him who loved?! At manunumbalik ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya can `` A be. 'S significance, why was it not recorded in the Book of John heart '' ``. Not recorded in the Book of John zu rechtzeitiger Hilfe 7:10 what ``. Kasu-Kasuan at utak ng buto in all these things we overwhelmingly conquer through Him who loved?! Kapanatagan sa mga bagay na hindi nakikita be like Him? `` sins! You can use the Interlinear Bible and much more to enhance your of... Does the idiom, `` gird up the loins of your mind, '' mean 1. Saloobin ng puso rescued from the things He suffered s mouth Bible, TruTone, Sky Blue with Ivy..